wave first wave second wave third wave four wave five wave six wave seven
Business Hero Cards
Zobacz, jak działać w czasie kryzysu

Spotkajmy się

Podczas 15-minutowej rozmowy z ekspertem możesz porozmawiać między innymi o tym, jak poprawić zadowolenie Twoich klientów, zaprojektować i przetestować MVP, stworzyć atrakcyjny i konkurencyjny design produktu, przeprowadzić audyt UX, UI, czy też usprawnić ścieżkę zakupową.
Obserwuj nas

USŁUGI

Jak rozwiązujemy problemy dojrzałych produktów cyfrowych

Twój produkt istnieje już kilka lat na rynku i osiągnął pozycje lidera w swojej niszy. Aby utrzymać wzrost i nie dać się wygryźć młodej konkurencji musisz dopasowywać się do realiów i dokonywać potrzebnych zmian. Wiesz, że nowoczesny design i unikalne doświadczenie klienta są podstawą, aby zwiększyć przewagę i utrzymać zaangażowanie klienta. Dlaczego więc tak wiele produktów, które w to inwestuje, nie zawsze osiąga zamierzone cele?
Zapoznaj się z tekstem poniżej albo już teraz zapytaj eksperta, by dowiedzieć się, skąd może wynikać twoja sytuacja.

Patrzymy nie tylko na produkt, ale i zespół!

Doświadczenie oraz obserwacja rynku pokazują nam, że nawet współpraca z najlepszymi agencjami czy designerami nie zawsze skutkuje realną poprawą. Nawet najlepiej zaprojektowany interfejs, czy ścieżka zakupowa w oparciu o analizę potrzeb rynkowych nie wystarczy, aby dokonać zmian.

Dlaczego tak jest?

Okazuje się, że poza skupieniem się na warstwie produktu, brakuje analizy kontekstu i tego, co dzieje się w zespole produktowym, czyli: jak ten produkt zostaje wdrożony, jak wygląda proces decyzyjny czy też, jakie są kompetencje w zespole.

To dlatego w naszej ofercie znajdują się usługi kierowane do dwóch obszarów:

PRODUKTU I ZESPOŁU

Jakie są najczęściej występujące problemy w obszarze produktu dojrzałych firm?
01

Bałagan w produkcie, który blokuje rozwój i zaczyna być widoczny

Niektórzy klienci sami dostrzegają niespójności w designie swojego produktu. Dostrzega go także użytkownik, nawet jeśli nie potrafi nazwać tego zjawiska. Wynika to z faktu, że brakuje dokumentacji designu, przez co każdy „wdraża, jak uważa”. Product Ownerzy nie mają pełnego obrazu i nie wiedzą dokładnie, dlaczego użytkownicy nie są zadowoleni, przez co spada konwersja w produkcie. Punktowe wdrażanie bez szerszego spojrzenia nie poprawia sytuacji.

02

Brak miar i chęci do testów

Kiedy wyniki spadają na łeb na szyję, często pojawia się pokusa wprowadzania szybkich zmian “na czuja”, bez dokładnej analizy. Bez przeprowadzania testów A/B, czy testów z użytkownikami. Owszem, czasami pojawia się analiza mierników, czy dodatkowych analiz. Trudno jednak rozwiązać problem, jeśli wskaźniki te odpowiadają na źle postawione pytania, które dodatkowo nie są pogłębiane.

03

Design przestaje być aktualny i atrakcyjny

Niestety, właściciele zbyt mocno przywiązują się do wizerunku, który zdobi ich markę. To powoduje, że z każdym rokiem staje się ona coraz mniej aktualna i wysyła sygnał na zewnątrz, że produkt stoi w miejscu.

04

Gromadzenie danych bez wiedzy, co z nich wynika

Wynika to z braku umiejętności analizowania wskaźników i wiedzy, jak wykorzystać zebrane dane do rozwoju.

05

Brak dystansu właścicieli

Niektórzy właściciele mówią, że startup to ich dziecko.
Zapominają przy tym, że tak naprawdę, to tworzą produkty dla swoich klientów. Przez tak osobisty stosunek podatni są na opinie znajomych i współpracowników, zerkają na inne rynki i odczuwają zazdrość. To prowadzi do spontanicznych zmian w produkcie, które nie wynikają z analizy i preferencji docelowej grupy odbiorców. Tą drogą łatwo wpaść w pułapkę postrzegania samego siebie, jako typowego klienta swojego produktu, podczas gdy realny odbiorca często ma inne gusta, preferencje czy motywacje.

06

Ewolucja jest lepsza niż rewolucja

Agencje i projektanci często dążą do osiągnięcia ambitnych celów, co może się wiązać z dużym ryzykiem biznesowym. Właściciele odczuwają to i obawiają się tego, co może się stać, jeśli cele postawione są zbyt wysoko, do aktualnych możliwości. W przypadku produktów, które już istnieją na rynku, bardziej korzystne jest przyjęcie myślenia ewolucyjnego niż rewolucyjnego.

07

Klienci przyzwyczajeni są do ułatwień i ulepszeń!

Każdego dnia powstają nowe atrakcyjne usługi lub produkty. Często oferują podobną wartość, ale robią to w inny, bardziej przystępny dla użytkownika sposób. Klienci, na co dzień korzystający z produktów typu Booksy, Blik czy Allegro, oczekują podobnego doświadczenia w styczności z innymi produktami. To sprawia, że coraz trudniej jest walczyć o nowego klienta, a dotychczasowi rozważają przejście do konkurencji, jeśli nie dostają podobnych wrażeń.

08

Złe doświadczenia w pracy z agencjami i ekspertami zewnętrznymi

Widzimy wśród klientów duży awers do współpracy z agencjami. Efekty prac agencji oceniane są jako oderwane od realiów biznesowych, zaś projekty pełne efekciarskich elementów, trudnych do wdrożenia i niespójnych z całością. Trudno się z tym nie zgodzić. Z doświadczenia wiemy, że napięcia wynikające na linii zespołu, który dobrze zna swój produkt, ale nie zna narzędzi, a zespołem projektantów, może rozwiązać komunikacja! Nie chcemy Ci narzucać gotowych rozwiązań, chcemy je wspólnie wypracować.

Najczęściej występujące problemy w zespołach:
01

Roadmapa poza kontrolą zespołu

Zespoły produktowe, z którymi mieliśmy okazję współpracować, napotykały problemy związane z tworzeniem i zarządzaniem powstałą już roadmapą.

02

Pat decyzyjny

Pojawiała się niejasność dotycząca procesu podejmowania decyzji w zespole, a także nadmierna liczba osób decyzyjnych. A to skutkuje niezrealizowaniem połowy zaplanowanych działań.

03

Cyfrowe silosy

Zbyt oddzielne zespoły (tzw. silosy), zaangażowane w rozwój produktu, często posiadają własne cele i procedury, co negatywnie wpływa na całość projektu.

04

Brak specjalistów UX & UI

Brak projektantów o odpowiednich umiejętnościach UX i UI na poziomie seniorskim. Brak leadershipu w zarządzaniu designem.

05

Słaba komunikacja w zespole, gdzie każdy działa na własną rękę

Istnieje wiele powodów dla których zespoły nie chcą ze sobą współpracować. Są to kwestię wynikające ze struktury i założeń realizowanych celów (często zbieżnych) ale i osobistych przyczyn. To prowadzi do potężnych konfliktów i sabotowania projektów.

06

Brak dokumentowania działań i decyzji oraz wyciągania z nich wniosków

Zespoły spotykają się i omawiają bieżące działania, padają decyzje, ustalenia i podział odpowiedzialności, ale potem… nic się nie wydarza. Często brak procesów spowalnia wprowadzenie nawet najprostszych zmian i dodatkowo zjada czas pracy managerów i właścicieli startupów.

Indywidualne i holistyczne!

Nie podejmujemy współpracy bez gruntownego zrozumienia Twojego problemu.
Jako agencja specjalizująca się w rozwiązywaniu realnych wyzwań biznesowych zaobserwowaliśmy, że zgłaszające się do nas firmy rzadko mają tylko jeden problem. Zazwyczaj na ich sytuacje składają się z małe, średnie i duże problemy z obszaru produktowego i wewnętrznego, związanego z zespołem.

Rozumiemy, że proces rozwiązania wymaga podejścia holistycznego.
Oferujemy kompleksowe podejście do identyfikacji i rozwiązania wielu problemów. Nasz plan działania może obejmować stworzenie systemu projektowego, przeprowadzenie badań, prototypowania, mentoringu, planu roadmapy – zawsze jest to część większego planu.

Jeśli korzystałeś_łaś wcześniej z usług agencji UX i nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów, prawdopodobnie jej podejście skoncentrowano tylko na pojedynczym aspekcie, próbując rozwiązać problem fragmentarycznie.

Warsztat Zero – czyli diagnoza stanu Twojej sytuacji

W centrum naszych działań jest analiza Twojej sytuacji, a nie proces projektowy. Proces projektowy jest sumą wniosków z naszej analizy.
Przykładowe usługi z obszaru produktu

Badania potrzeb obecnych klientów

Przeprowadzamy badania, aby zrozumieć oczekiwania i potrzeby naszych klientów, co pomaga nam dostosować nasze rozwiązania do ich wymagań.

Analiza posiadanego materiału

Dokładnie analizujemy dostępne zasoby, takie jak dane analityczne, statystyki czy raporty, aby uzyskać wgląd w aktualną sytuację i potencjalne obszary usprawnienia.

Testy A/B

Wykorzystujemy testy A/B, które pozwalają nam porównać różne warianty interfejsu czy funkcjonalności, aby zoptymalizować doświadczenie użytkownika i osiągnąć lepsze wyniki.

Warsztaty projektowe

Organizujemy warsztaty projektowe, które umożliwiają nam zbieranie wiedzy i pomysłów od członków zespołu, a także angażowanie ich w proces projektowy.

Analiza konkurencji

Przeprowadzamy szczegółową analizę konkurencji, aby zrozumieć zastosowaną strategie, najlepsze praktyki i potencjalne obszary, w których możemy się wyróżnić.

Cykliczny raport dotyczący planów konkurencji

W wyznaczonych cyklach, przygotowujemy raport, który zawiera informacje na temat planów i strategii konkurencji, co pomaga analizować sytuacje i dostosować działania na bieżąco.

Projektowanie UX oraz UI

Na podstawie zebranych danych i analizy przeprowadzamy poprawki w obszarze użytkowym (UX) oraz interfejsu (UI), aby zoptymalizować interakcje użytkownika i zapewnić przyjazne doświadczenie.

Budowa Design Systemu

Tworzymy spójny Design System, który zawiera zbiór zasad, komponentów i wytycznych projektowych, które ułatwiają tworzenie i utrzymanie jednolitego wizerunku produktów.

Poprawa zadowolenia klienta

Tworzymy strategię doświadczeń klienta oraz opracowujemy odpowiednie miary oceny satysfakcji klientów produktu. Wszystkie te działania mają na celu dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań, które spełniają oczekiwania oraz osiągają przewagę konkurencyjną na rynku.

Badanie Buy a feature

Badanie, które jest symulacją procesu zakupowego, podczas którego grupa klientów lub interesariuszy, ma za zadanie ‘kupić’ funkcjonalności lub cechy produktu, przy użyciu ograniczonej sumy wirtualnych pieniędzy.

Przykładowe usługi z obszaru zespołu

Mentoring dla Twojego zespołu

Oferujemy wsparcie i mentoring dla Twojego zespołu, który pomaga im rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę i doskonalić się w dziedzinie projektowania.

Design Lead na godziny

Udostępniamy Ci naszego doświadczonego lidera, który pełni rolę menedżera projektu, realizując opracowany plan działań i zapewniając profesjonalne kierownictwo w obszarze projektowania.

Rekrutacja ekspertów

Pomagamy w identyfikacji potrzebnych kompetencji oraz mapowaniu sytuacji, abyś mógł_a skutecznie zatrudnić właściwe osoby do Twojego zespołu. Oferujemy wsparcie w procesie rekrutacji i wdrożeniu nowych ekspertów.

Seria warsztatów zespołu

Organizujemy serię warsztatów, które pomagają w przekazywaniu odpowiedzialności, budowaniu efektywnych zespołów i rozwijaniu umiejętności wśród członków zespołu.

Analiza pracy Twojego zespołu i procesów

Przeprowadzamy analizę pracy Twojego zespołu oraz procesów, które obecnie są stosowane. Dzięki temu możemy zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i usprawnienia.

Nie lubisz czytać?

Posłuchaj w przerwie od pracy naszego podcastu, w którym rozmawiamy o problemach w dojrzałych produktach cyfrowych:

Porozmawiaj z nami o Twojej sytuacji

Podczas 15-minutowej rozmowy z ekspertem możesz porozmawiać o swojej sytuacji i zadać dowolne pytanie. Ocenimy, czy możemy w ramach naszych usług rozwiązać problemy, z jakimi się zmagasz i zaplanujemy kolejne kroki.

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i obowiązują Warunki korzystania z usługi.