wave first wave second wave third wave four wave five wave six wave seven
Business Hero Cards
Zobacz, jak działać w czasie kryzysu

Spotkajmy się

Podczas 15-minutowej rozmowy z ekspertem możesz porozmawiać między innymi o tym, jak poprawić zadowolenie Twoich klientów, zaprojektować i przetestować MVP, stworzyć atrakcyjny i konkurencyjny design produktu, przeprowadzić audyt UX, UI, czy też usprawnić ścieżkę zakupową.
Obserwuj nas

USŁUGI

Dla Startupów i Scaleupów

Istniejesz na rynku już kilka lat, jesteś dojrzałym startupem albo scaleupem. Już wiesz, że aby dalej zdobywać rynek, Twój produkt musi być atrakcyjny i rozumieć oraz spełniać potrzeby klientów.
Kiepski design i nieuporządkowane wewnętrzne procesy mogą zacząć Cię spowalniać we wzroście, a przy Twoim tempie wzrostu staje się to coraz mniej wygodne. Zapoznaj się z tekstem poniżej albo już teraz Zapytaj eksperta, aby dowiedzieć się, jak można temu zaradzić.

Przykładowe usługi z obszaru produktu

Budowa Design systemu (Storybook)

Tworzymy spójny Design system, który zawiera zbiór zasad, komponentów i wytycznych projektowych, które ułatwiają tworzenie i utrzymanie jednolitego wizerunku budowanych produktów.

Usprawnianie UX oraz UI

Na podstawie zebranych danych i analizy wskażemy słabe punkty twojego produktu. Określimy, które wymagają natychmiastowej naprawy, a które sprawią, że produkt rozwinie się w kluczowych dla biznesu obszarze użytkowym (UX) oraz interfejsu (UI). Działamy tak, aby zachować unikalność oferty oraz mądrze rozwijać poboczne funkcje.

Cykliczny raport dotyczący planów konkurencji

Projektujemy nowe ścieżki rozwoju tak, aby konkurencja nie miała szans ich przegonić. Łączymy to, co już w nich dobrze działa, z trendami oraz wnioskami z naszych rozmów z użytkownikami. Pomagamy dostarczyć i uporządkować wiedzę, aby została w Twojej organizacji.

Badanie Buy a feature

Warsztat na którym wyłonimy funkcjonalności za które użytkownicy realnie będą chcieli zapłacić.

Badania potrzeb obecnych klientów

Przeprowadzamy badania, aby zrozumieć oczekiwania i potrzeby naszych klientów, co pomaga nam dostosować nasze rozwiązania do ich wymagań.

Warsztat pomagający podjąć decyzje produktowe

Pogodzenie decydentów, analiza wpływających na zysk quick-wins w produkcie.

Praca na trendach

Analiza trendów w Twojej branży i wypracowanie strategii w oparciu o nie.

Patrzymy nie tylko na produkt, ale i zespół!

Wiesz, że atrakcyjny design i unikatowe doświadczenia klienta są kluczem do wyróżnienia się na rynku i osiągnięcia celów. Bez tego łatwo zginąć w gąszczu innych firm. Tylko Ty już wiesz, że nawet współpraca z najlepszymi designerami i programistami nie zawsze skutkuje realną poprawą. Wiele startupów, które mają super design, nie osiąga imponujących sukcesów.

Dlaczego tak jest?

Zadaliśmy sobie to pytanie, długo analizowaliśmy realne case’y na przestrzeni kilku lat. Doszliśmy do wniosku, że aby tego uniknąć, istotna jest analiza i działanie w obrębie działań w zespole produktowym, który wdraża/rozwija produkt. Istotne jest, jak wygląda proces decyzyjny, oraz jakie są kompetencje znajdziemy w zespole.

To dlatego w naszej ofercie znajdują się usługi kierowane do dwóch obszarów:

PRODUKTU I ZESPOŁU

Najczęstsze problemy UX i UI startupów i scaleupów w produkcie
01

Dług technologiczny

“Nie mamy czasu, tę funkcjonalność dorobimy później.”
Budowa produktu w startupie zaczyna się od małych rzeczy, które są rozwijane na najprostszym dostępnym systemie. To pozwala szybko dostarczyć wartość dla klientów. Jednakże, w pośpiechu dodaje się kolejne warstwy rozwiązania, idąc czasem na skróty, co powoduje rosnący dług technologiczny oraz projektowy. Im dłużej działamy w ten sposób, tym dług jest większy i coraz trudniej się z niego wydostać.

02

Jedno wielkie MVP

Można powiedzieć, że pod fasadą, widoczną dla klienta, kryje się wielkie MVP, którego elementy spięte są ze sobą na sznurek i taśmę klejącą w ładnym designie.
Na tym etapie wprowadzanie zmian wiąże się z coraz większym ryzykiem. Częściowe zmiany nie rozwiązują nawarstwiających się braków w projekcie. Żeby przerwać ten cykl , potrzebne jest podejście całościowe. A ono wymaga nakładu pracy i czasu, a co za tym idzie, większego budżetu.

03

Brak procesów

Im bardziej dojrzały startup, tym wolniejszy jest jego rozwój. Wolne porządkowanie i profesjonalizowanie procesów oraz tonięcie w długu technologicznym krępuje ruchy i możliwość zmian. A to wpływa na brak efektów w osiąganiu skali oraz wyników, na które tak liczą inwestorzy.

04

Bałagan w produkcie

Wygląd i komunikacja Twojej marki powinna być spójna i atrakcyjna, łatwa do identyfikacji z grupą docelową. Tylko, że wraz z rosnącym długiem projektowym cieżko o nią zadbać. Przyczyną może być brak spójnej biblioteki komponentów, czyli ujednoliconego zestawu elementów interfejsu. Takie braki prowadzą do bałaganu w produkcie. Wszystko to odbija się na produkcie, który trafia do klientów.

05

Trudno operować na stałych kosztach

Startup to nie dom, który raz postawiony, na zawsze zostanie na swoim miejscu. Bardziej przypomina płynący statek. Trudno jest przewidzieć, jak zewnętrzne warunki wpłyną na sytuację na pokładzie. Dlatego operowanie na stałych kosztach jest bardzo trudne i spowalnia rozwój.

06

Zbyt dużo funkcjonalności

Wiele produktów przypomina worki z różnymi funkcjonalnościami, do których każdy może dodać coś „innowacyjnego”. Zespoły często zapominają o wizji całości i skupiają się na dodawaniu nowych “usprawnień”. Prowadzi to do zaniedbywania głównych funkcjonalności, które giną w gąszczu dodatkowych, pobocznych elementów. Łatwiej jest coś „dokleić”, niż wydobyć esencję z podstawowej wartości. Coraz trudniej wtedy zachować dystans i wyeksponować kluczową wartość, po którą pierwotnie przyszli do nas klienci.

07

Brak dystansu właścicieli

Niektórzy właściciele mówią, że startup to ich dziecko.
Zapominają przy tym, że tak naprawdę tworzą dla swoich klientów. Przez tak osobisty stosunek podatni są na opinie znajomych i współpracowników, zerkają na inne rynki i odczuwają zazdrość. To prowadzi do spontanicznych zmian w produkcie, które nie wynikają z analizy i preferencji docelowej grupy odbiorców. Tą drogą łatwo wpaść w pułapkę postrzegania samego siebie, jako typowego klienta swojego produktu, podczas gdy realny odbiorca często ma inne gusta, preferencje czy motywacje.

08

Jak tworzyć wartość dla klienta B2B

W rozwoju startupu trzeba balansować między tworzeniem ficzerów pod klientów, a rozwojem całego produktu (w przypadku produktów B2B).

Najczęściej występujące problemy w zespołach
01

Właściciel nie ufa/nie deleguje

Często po kilku latach rozwoju startupu jego założyciel, który na początku angażował się we wszystkie sprawy (włącznie z tworzeniem aplikacji), nie ma już na to czasu. Staje przed wyzwaniem delegowania swoich obowiązków. Osobiste przywiązanie i przekonania, że nikt nie wykona zadań lepiej niż on/ona, przekłada się na brak zaufania do zespołu. Kluczem jest wtedy umiejętne pogodzenie roli właściciela i zbudowania zaufania do zespołu projektowego.

02

Zespół nie jest gotowy na wzrost

Wraz z rozwojem produktu oraz organizacji, zespół i współpracownicy mają problem w odnalezieniu się w nowych wyzwaniach, które narzuca skala rozwoju. Towarzyszy im strach przed podejmowaniem decyzji i braniem odpowiedzialność za swoje zadania. Skutkiem czego wiele decyzji zostaje odłożonych na póżniej, blokując rozwój startupu.

03

Inwestorzy wywierają presję

Coraz większe inwestycje mają wpływ na zwiększanie oczekiwań, co generuje stres u właściciela i napięcia w zespole. Problemy z dostarczaniem wyników na czas skłaniają do manipulowania danymi lub prezentowania za wszelką cenę argumentów, które mają przekonać, że podjęte decyzje przyniosą efekty.

04

Niechęć do współpracy z zewnętrznymi ekspertami

Startupy często mają złe doświadczenia z ekspertami, zwłaszcza projektantami i badaczami, którzy nie rozumieją aspektów biznesowych ich rozwiązań. Propozycje, które proponują, często nie przyczyniają się do budowania wartości dla użytkownika ani nie odpowiadają potrzebom biznesowym danej usługi, czy produktu.

05

Polecenia, jako główne źródło rekrutacji ekspertów, szybko się wyczerpują

Właściciele ufają sobie nawzajem, dlatego wymieniają się informacjami i kontaktami do sprawdzonych ekspertów. Ta strategia jest skuteczna, ale krótkotrwała. Krąg kontaktów bardzo szybko się zawęża i nie można zbyt długo polegać na tej metodzie.

06

Problem z oceną kwalifikacji ekspertów UX&UI

Brakuje liderów specjalizujących się w konkretnej dziedzinie, co sprawia, że ocenę kwalifikacji danego pracownika przejmują Product Ownerzy lub mniej doświadczone osoby z zespołu UX i UI. To prowadzi do zatrudniania osób, które nie spełniają oczekiwań, a proces rekrutacji i zatrudnienia ciągnie się przez miesiące.

07

Brak doświadczonych osób na rynku

Obecnie na rynku istnieje ogromna dysproporcja między doświadczonymi, a aspirującymi projektantami UX i UI.

08

Trudno wyjaśnić słaby performance przed inwestorami. Jak przedstawić kiepskie dane w lepszym świetle?

Wynika to z nieumiejętnego analizowania wskaźników oraz kalibracji narzędzi mierzących dane. To powoduje gromadzenie się stresu i chaosu w zespołach oraz podejmowanie złych decyzji kierunkowych.

Indywidualne i holistyczne!

Nie podejmujemy współpracy bez gruntownego zrozumienia Twojego problemu.
Jako agencja specjalizująca się w rozwiązywaniu realnych wyzwań biznesowych zaobserwowaliśmy, że rzadko zgłaszają się do nas firmy, które mają tylko jeden problem. Zazwyczaj jest to skomplikowane równanie, składające się z małych, średnich i dużych problemów z obszarów produktowego i wewnętrznego, związanego z Twoim zespołem.

Rozumiemy, że proces rozwiązania wymaga podejścia holistycznego.
Oferujemy kompleksowe podejście do identyfikacji i rozwiązania zaistniałych problemów. Nasz plan działania może obejmować stworzenie systemu projektowego, przeprowadzenie badań, prototypowania, mentoringu, planu roadmapy – ale, jak zawsze, jest to część większego planu.

Jeśli korzystałeś_łaś wcześniej z usług agencji UX i współpraca nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, prawdopodobnie jej podejście skoncentrowano tylko na pojedynczym aspekcie. A złożonych problemów nie da się rozwiązać fragmentarycznie.

Warsztat Zero – czyli diagnoza stanu Twojej sytuacji

W centrum naszych działań jest analiza Twojej sytuacji, a nie proces projektowy. Proces projektowy jest sumą wniosków z naszej analizy.
Przykładowe usługi z obszaru zespołu

Mentoring dla twojego zespołu

Oferujemy wsparcie i mentoring dla Twojego zespołu, pomagając mu rozwijać umiejętności, zdobywać wiedzę i doskonalić się w dziedzinie projektowania.

Design Lead na godziny

Udostępniamy Ci naszego doświadczonego lidera, który pełni rolę menedżera projektu, realizując opracowany plan działań i zapewniając profesjonalne kierownictwo w obszarze projektowania.

Rekrutacja ekspertów

Pomagamy w identyfikacji potrzebnych kompetencji oraz mapowaniu sytuacji, abyś mogła/mógł skutecznie zatrudnić właściwe osoby do Twojego zespołu. Oferujemy wsparcie w procesie rekrutacji i wdrożeniu nowych ekspertów.

Seria warsztatów

Organizujemy serię warsztatów, które pomagają w przekazywaniu odpowiedzialności, budowaniu efektywnych zespołów i rozwijaniu umiejętności wśród członków zespołu.

Analiza pracy Twojego zespołu i procesów

Przeprowadzamy analizę pracy Twojego zespołu oraz procesów, które obecnie są w nim stosowane. Dzięki temu możemy zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i usprawnienia.

Poprawiamy procesy

Przeanalizujemy, w jaki sposób pracuje Twój zespół i pokażemy, jak może to robić lepiej.

Nie lubisz czytać?

Posłuchaj w przerwie od pracy  naszego podcastu w którym rozmawiamy o problemach w Startupach i Scaleupach:

Porozmawiaj z nami o Twojej sytuacji

Podczas 15-minutowej rozmowy z ekspertem możesz porozmawiać o swojej sytuacji i zadać dowolne pytanie. Ocenimy, czy możemy w ramach naszych usług rozwiązać problemy, z jakimi się zmagasz i zaplanujemy kolejne kroki.

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Polityka prywatności i obowiązują Warunki korzystania z usługi.